Precizion   është një agjenci e dizajnit.
ne i ndihmojmë klientët tanë në dizajn
dhe zhvillim të produkteve digjitale,
që në të vërtetë funksionojnë.

DIGITAL DESIGN

 • Landing Page
 • Web Site
 • Mobile App
 • GUI & HUD
 • Software Architecture
 • Business Materials
 • Marketing Materials
 • Social Media
Dashboard

USER INTERFACES
& EXPERIENCES

 • Digital content
 • interfaces
 • product design
 • Service design
 • USER EXPERIENCE
 • interactivity
 • CONTENT PRODUCTION
 • Checkout optimization
Web Design for Marketing Agency

frontend
development

 • Platform migrations
 • HTML5 & CSS
 • GULP / VUE.JS FRAMEWORKS
 • RUBY ON RAILS
Mobile App development
Misioni ynë
është që klientët
tanë janë të kënaqur.